Beräkna limträ

Pelare av limträDimensioneringsguide – martinsons. CachadLiknandeDimensionering av limträ görs lämpligaste genom att använda dimensioneringsprogrammet som du hittar i länken nedan.

Programmet beräknar sedan och skapar en rapport efter de tvärsnitt du sist anger. På sista sidan kan skapa och skriva ut ett komplett dimensioneringsresultat till . Produktsortiment och konstruktionsexempel – 11. Limträsortiment – limträpelare och limträbalkar . Exempel på användning av limträ till småhus.

Tabellerna innehåller lagerdimensioner med några få undantag. Limträ har hållfasthetsklass L4 med undantag . Dimensioneringsprogrammet är skapat för enklare konstruktionsberäkningar i konstruktionsvirke eller limträbalk. Dimensioneringshjälp Klicka på huset ovan för att komma till vårt dimensioneringsprogram där du själv kan ta fram vilken limträbalk eller pelare du behöve. Tips om formler, beräkningar, sidor med skisser mm tas tacksamt emot.

CachadLiknandeLimträ bör helst lagras hos limträtillverkaren eller bygg- och trävaruhandlaren. Beräkningen avser en Limträbalk placerad i taknocken. Lasten kommer att tas upp av limträbalken och de två längsgående väggarna. Limträappen är framtagen av Moelven Töreboda AB med syfte att underlätta användandet av Limträ och Kerto. Beräkna dimensionerande momentkapacitet med hänsyn till vippning för.

Dimensionera mht vippning en limträbalk, L4 som är fritt . Limträ är mycket lämpligt som kontruktionsmaterial beroende på sina egenskaper. Alla beräkningar utfördes med 1kN last, balktvärsnitt på 215x6mm, pelartvärsnitt.