Bostadsmoduler

Modulgruppen i Kalmar tillverkar och hyr ut flera typer av moduler. Vi tillhandahåller flera olika bostadsmoduler för att möta marknadens varierande behov. Bodbörsen köper, säljer och hyr ut bodar och modulbyggnader som arbetsbodar, baracker, manskapsbodar, personalbodar, kontorsbodar, container och .

SPECIALERBJUDANDE JANUARI-FEBRUARI 2016: Pris modul med toalett och kök, 10kr exkl moms. Hitta billigaste bostadsmoduler enkelrum hos AllaAnnonser. Kommunen bygger bostadsmoduler till flyktingar.

Under året ska kommunen skaffa 1bostäder till nyanlända. Vi har flera olika typer av bostadsmoduler vilket gör det möjligt att möta olika kunders behov. Konceptet SNABBA HUS går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med hög standard och kvalitet som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. Det beslutade kommunstyrelsen i Östersund .

Kommunstyrelsen har beslutat att köpa bostadsmoduler som idag står i Stockholm. Konceptet baseras på bostadsmoduler som byggs i moderna, effektiva och innovativa fabriker i Guangdong i sydöstra Kina med västerländska krav på . Bostadsmoduler kan användas för tillfälliga behov eller för permanent boende, och kan enkelt flyttas då behoven ändras. Bostadsmoduler – arbetsbodar, baracker, boendebodar, bostadsmoduler, butiksmoduler, bygga förskola, bygga nytt, bygga skola, byggbodar – företag, adresser, . Objektet avser upphandling av bostadsmoduler med därtill hörande markarbeten.

Nu undersöker företaget möjligheterna att ställa upp bostadsmoduler på området. Modulerna ska i så fall fungera som bostäder åt .

De studenter som står i kö för en bostad tackar förstås hellre ja till en bostadsmodul än möts av beskedet att bostäder inte finns. Lösningen är bostadsmoduler i stål och polyuretan. Att bostäderna är klimatsmarta är viktigt.

Vibratec kan hänga upp tunga bostadsmoduler med en vikt på flera hundra ton med hjälp av vår serie med professionella offshore-isolatorer.