Bygglov balkong bostadsrätt

Stäm av med bostadsrättsföreningens styrelse om du vill bygga en balkong – kanske är det fler i huset som har samma idé. Det blir allt vanligare att bygga balkonger även på äldre fastigheter. Finns förutsättningarna att få bygglov och att montera balkong där man tänkt sig?

Det har varit väldigt populärt att bygga balkong de senaste åren. De flesta har balkong och bygglov för inglasning sedan fastighet byggdes. Varje bostadsrätt ska betala en årsavgift till föreningen, vanligen månadsvis men kan även. Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in när man söker bygglov.

En balkong ökar värdet på ditt boende och skapar både nya ytor och möjligheter. Vi har hjälpt över 8bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad att .

Från tanke till balkong Nedan följer en förenklad beskrivning av hur vi på Fästeb vanligen. Fästeb in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret. Stockholm och guidar gärna dig och din bostadsrättsförening . Vår förening har vid en extrastämma beslutat att ansöka om bygglov för balkonger för alla lägenheter utom de högst upp, som redan har . Planerar ni ett balkongbygge i er bostadsrättsförening? Vi kan bistå med rådgivning till styrelsen, författande av beslutspunkter, avtal och bygglov!

Här krävs noggrann utredning av byggnadsingenjör, bygglov, och styrelsens skriftliga godkännande, och beviljas sällan.