Eternittak renovering

Namnet eternit kommer från engelskans eternity, evighet. Eternit användes ofta som tak- och fasadbeläggning. ISONIT RUBBER´S fem stegs metod gör ditt gamla eternittak som nytt och tätar även minder sprickor i skivan.

Många tak där är mellan 25-år gamla, behöver renovering eller byte. Eternittak och betongpannor är alla bra, solida och robusta material för taktäckning. Eternittak är starka och har lång hållbarhet.

På denna typ av plattor kan det löna sig med taktvättning takmålning. Att ersätta eternittak med Cembonit kan ge taket ett helt nytt utseende. Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet.

Eternit är dessutom ett bra material, rent tekniskt.

Att renovera ditt tak i tid är mycket bättre än att börja göra något först när stora problem uppstår. Gamla eternittak är tåliga tak, men eftersom de innehåller asbets tillverkas de inte längre. Med lite färg kan taket bli som nytt igen.

Jag vill byta ut vårt gamla mörka, kupiga eternittak på huset mot ett plåttak i gammal bandtäckningsstil (alu-zink färg) för att få till ett trevligare . Plannja har tre metoder för renovering av eternittak. Två av dessa är patenterade, kallade metod A resp metod B i denna tekniska information. Vid renovering av ett gammalt eternittak rekommenderas det att lämna det åt fackkunniga.

Gamla eternittak som tas bort helt måste kasseras på . Fråga: äger en 1-plansvilla byggd -(köpt 96) som har tak av eternit (även undertaket är av släta eternitskivor). Plannja har utvecklat flera patenterade systemlösningar för renovering av eternittak. Läs mer på under renovering av eternittak. Isonit-Hyper är en revolutionerande produkt gällande renovering av gamla och.

Att byta eller att inte underhålla sitt eternittak är förenat med stora kostnader. Vår mångåriga erfarenhet gör att vi är proffs på takläggning och renovering! Takfix har med expertis genomfört en rivning av 10kvm eternittak i Solna.

Vi renoverar tak med taktegel, betongpannor, takpannor, eternit, plåt och koppar. ByggNytt i väst utför totala lösningar för alla typer av .