Finja lättbetong

Tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra murblock med god måttnogrannhet. Murbruket påföres med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Finjas tillläggsisoleringsystem är en variant av reveterad fasadputs.

Finjas torrbrukssorti- ment lättarbetat för både. För murning och putsning på lättbetong se tillverkarens rekommendationer. Cementbruk A (hydraulisk kalkfog om det föreskrivs) betonghålsten. Spackel 2Finja Avjämning Fiber Snabb Pumpbar kg. Avseende materialval för ytterväggar står valet mellan HplusH lättbetongblock 40cm breda eller något av alla dessa Leca alternativ typ Finja . CachadLiknandeLågalkalicement, sand 0-mm.

Grundning av tegel, lättklinker och lättbetong.

Finja Murblock är miljövänliga block för beständiga konstruktioner med sunda inomhusmiljöer över och under mar. Lättbetong – byggmaterial, fönster, isolering, färg, elverktyg, bygghandel, dörrar, golv, tak, verktyg,. Företaget finns i Våxtorp, men välkomnar kunder från Finja. Här har vi samlat tabeller på hur många block det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt.

Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord . Finjas Bindemedel delas in i Cement, Murcement A,. För armering av tegel och lättbetong, följ respektive tillverkares .

Vidhäftare: Till skillnad från primer är Finja Vidhäftare avsedd för att blandas i. Vid alla lagningar på lättbetong gäller att du måste följa tillverkarens rekom-. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Primning (förberedning) av betong, lättbetong, trä och även mellan Finja golvspackelprodukter. Primern har särskilt hög vatten och alkalibeständighet.

Torrbruk Finja Betong Lättarbetat med Finjas kompletta torrbruksprogram Finja. Ytterväggar: Finja Ergotherm eller lättbetong från H+H. Innerväggar: Innerväggarna är i sten för en gedigen känsla.

Puts: Utvändigt Sto Vario system, invändigt . Lättbetongskruv för infästning i Leca och lättbetong. Snabbtorkande och högfyllande lättbetong i säck – med unik dammfri teknik för manuell blandning. Finja 2Avjämning Grov Snabb från Finja AB.

Pumpbar grov avjämningsmassa för läggning på golv av betong, lättbetong eller keramik inomhus, skikttjocklek . LAGNINGSBRUK 20KGLagningsbruk används till lagningar på betong, lättbetong, puts och mursten.