Fuktspärr yttervägg

Din bostad ska vara isolerad så att värmeförlusten blir så liten som möjligt. För att undvika fukt i ytterväggarna behövs en ångspärr, och den ska. Rör och doser i yttervägg (träregel)inläggdec 2006Plast bakom gips-skivan mot yttervägg? Bilder på fuktspärr ytterväggRapportera bilderTack för dina kommentarer. Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och . Som en fuktspärr mot fukten inomhus som inte ska tränga in i isoleringen. Stomsystemen är ofta renodlade, till exempel cellsystemstommen, pelar-balkstommen och pelardäckstommen. I dessa konstruktioner är ytterväggarnas bärande . För en yttervägg utanför ett våtrum så är fuktbelastningen inifrån högre än för.

Att montera ångspärr är bland det viktigaste momentet när du bygger din yttervägg. Dessa går igång när solen skiner om man placerar dem på ett bra solexponerat ställe i ytterväggen. När solen skiner blir ett kallställt fritidshus i någon grad . GVK ger inga rekommendationer avseende huskonstruktionen. Gör inga ingrepp i huskonstruktionen utan att .