Fyllnadsmassor pris

Jag fick betala 14för transport av ca kubik fin fyllnadsmassa. Sida inläggsep 2009Totalpris nf hus + grund -smålandsvillan, lb-hus. Markarbetena kan bli dyr överraskning – Byggahus.

Ett fast pris brukar ha undantagit fyllnadsmassor utöver en preciserad mängd. Det kan till exempel stå: ”1ton grus ingår i entreprenaden för . Fyllnadsmassor för nivåjustering av tomter. Självhämtning med släpvagn eller utkört med lastbil, vardagar och även helger i mån av tid.

Hela projektåtaganden, eller vissa delar av ett objekt, mot fast pris eller . Snö och sopsand mottages till av priset på rena torra schaktmassor. Fyllnadsmassor från alla köp sälj marknader i Sverige.

I priset är inräknat bla bygglov, fyllnadsmassor, elanslutning och anslutning för VA. Hej, Vi håller på och planerar vår tomt som är ca 14kvm. Bland annat vill vi jämna ut en del av tomten eftersom den är ganska kuperad och .