Glastillverkning

Dock kom Venedig tidigt att bli en central plats för glastillverkning – kunnande inhämtades från Östra medelhavsområdet, och många glasblåsare flydde troligen . Troligtvis började glas att tillverkas redan för 70år sedan och de första som behärskade denna konst var egyptierna.

I Sverige fanns glastillverkning av allt att döma redan i slutet av 1300-talet vid Vadstena kloster. Numera är det så kallade Glasriket i sydöstra Småland centrum . Fråga: Jag vill veta mer om hur glas bildas,med vilka ämnen. Glasbruk – glaskonst – glastillverkning – konstglas. Läs mer om boken och se exempel på olika .

I boken om glas finns mycket information om glastillverkning. Per Brahe planterade träden runt om i staden. Men tiden passerade och Grännas stoltaste frukt föll i.