Golvvärme betongplatta

Grundproblematiken vid betongplatta på mark kan vara: Dämning under plattan p. Om du har en tjock torr betongplatta så fungerar golvvärmen bra även utan isolering. Tyvärr så är det svårt att veta hur en gammal betongplatta är gjuten.

Precis som med platta på mark så finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig . Det finns flera varianter av golvvärme; vattenburen värme, luftburen värme och. Det är vanligt att golvvärme gjuts in i en betongplatta som lagrar mycket värme.

Leif Tjälldén AB levererar materialpaket för vattenburen golvvärme till ingjutning i betongplatta. När man bygger ett nytt hus med platta på mark och väljer golvvärme gjuter man oftast in värmeslingorna i betongen. Det är ganska komplext att överhuvudtaget ta in priser och veta vad man behöver när man ska köpa vattenburen golvvärme.

Hoppa till Vattenburen golvvärme – När man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan så lägger man ut golvvärmerören i slingor i golvet enligt . Det är också vanligt att lägga in värmeslingor i betongplattan. Det bör nämnas att golvvärme i betonggolv med limmad PVC matta kan leda till högre halter av . Skadeutredaren Hans Elfner varnar för golvvärmen. I ett hus med oisolerad betongplatta kan den vara ett gissel.