Grövre grus

Jag och polaren satt och löste korsord då vi väntade på vårat försenade tåg. Sten, grus och sand och andra vanliga begrepp.

Denna grus är mycket grövre än grus 0- vanligen rekommenderar vi 0-4mm grus då 0-kan vara för . Alternativt kan betonggrus och mursand mixas av vardera. Kornstorleken för en jordart och dess fördelning bestäms med hjälp av siktning för grövre fraktioner. Somliga bäckar har grövre grus, andra finare, mer sandliknande. Det var de båda bakgrunder han använde, och det kamouflage han var ute efter var verkligen .

Alwex erbjuder leveranser av ett stort antal material för anläggningsändamål, allt från grövre fyllnadsmaterial, återvunnet tegel . Tjena, jag håller på att byta ut mitt ciklidgrus till blästersand och undrar om någon har ett bra tips på lite grövre grus som funkar ihop med .