Grund isolering

Den absolut bästa metoden att tilläggsisolera källaren är att göra det utifrån. Utvändig isolering motverkar också fuktproblem och håller källarväggen varm och . Med en bra isolering i grunden blir fuktproblemen i källaren och i hus mindre.

Det gäller oavsett vilken typ av grund huset har. Problemet med de första betongplattorna var att isoleringen för husets grund sattes på själva betongen, istället för under den. Tilläggsisolera för att minska värmeförlusterna – men inte grund mot mark. Och att på egen hand isolera källargolv, golv över platta på mark eller golv över . Passivhus är mycket tätt och har betydligt tjockare isolering än ett vanligt hus.

F-grunden har en patenterad kantbalks- utformning där isoleringen . Vid nyproduktion idag är platta på mark den vanligaste grundkonstruktionen.

Det finns idag flera system som kombinerar fuktskydd och isolering. En gemensam nämnare för alla golv, som är en del av husens grun är kontakten med . Med Bender Sockelelement bygger du en säker grund. Sockelelement består av fiberarmerad betong med en rustik borstad yta samt isolering av cellplast.

Ska du bygga ett Attefallshus och valt betongplatta som grund. Fuktisolermattan ger ett gott skydd mot markfukt på utvändig källarvägg och husgrund. Använd mattan tillsammans med membran och kantlist för att få ett ångtätt .

Med speciellt anpassad isolering i krypgrun s. Krypgrundsisolering nås ett varmare och torrare klimat samtidigt som ev. Vilken isolering är bäst för krypgrund och vilken är mindre lämplig. Det är presentation från utförd dränering och fuktsäkring av källargrunden med Isodrän. Problem med fukt eller behov av dränering av husgrund? Bosidan hjälper dig att komma i kontakt med företag som erbjuder fuktisolering och dränering av . Steg ett är relativt självklart – är det över huvud taget dags att dränera runt ditt hus?

I ByggfaktaDocu hittar du Grundisolering, Isolering, Krypgrundsisolering och andra byggvaror. Cellplast används ofta som isolering i grun väggar och tak. Fördelen med cellplast är att den är fukttålig och har goda värmeisoleringsegenskaper samt att . Isoleringen bör dras upp på sockeln och höjer därmed väggens temperatur. Det finns olika typer av markisolering – öppen respektive tät. En sund grund är förutsättningen för ett friskt hus.

Grundens uppgift är att bära upp byggnaden, hålla fukt och radon borta och att bidra till husets isolering. Att genomföra en grundisolering av din husgrund innebär inte bara ekonomiska vinster för dig som husägare utan också vinster för miljön.