Grundläggning plintar

I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. En plintgrund är en grund som består av plintar.

Man köper antingen färdiga plintar eller så gjuter man dessa på plats. Plintgrund är en typ av grundläggning där man gräver ned plintar på frostfritt djup och sedan en bit över marknivå lägger reglar på plintarna. En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Alla typer av grundläggning har historiskt råkat ut för fuktproblem. Vanligen har man plintar i betong med bärlinor av trä ovanpå vilka huset byggs.

Plintgrund fungerar för mindre bodar och lekstugor. Trots att den inte uppfyller Boverkets krav används den fortfarande av vissa hustillverkare, trots att den .

Men gillar man betong så är det en beprövad och stabil grundläggning. Jag tycker det är enklare med färdiga plintar än att gjuta själv, men visst är det en . Våra plintgrunder består av plintar och längsgående kantbalkar. Vårt första hus byggdes 197 och då gjöts plintar direkt på urberget. På så sätt får man bra dränering och en fuktfri grund. En låg altan kan vila direkt på trädgårdsplattor, medan en högre altan behöver nedgrävda plintar.

Jag är total novis på bygga hus men tanken har satt sig som en fästing. Nu undrar jag om grund för ett mindre fritidshus på ca m2. Ett tips är att köra med fyrkantiga plintar och undvika stolpskor,lägg istället bjälklagskanten i liv med plinten på en syllpapp och förankra den på . Har fått för mig att göra en plintgrund för huset borde vara det billigaste, snabbaste och enklaste . Det finns tre olika typer av grundläggning som passar till attefallshus: Platta på mark.

Plintgrund är en enkel form av grundläggning där huset ställs på plintar. ALBA är ett armerat lättklinkerelement som förenklar grundläggningen med platta på mark. Med gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt sparar ALBA . En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd. Valet av grund till uterum hänger ihop med hur pass väl du vill isolera hela.

För enklare uterum är det vanligt att bygga ett träbjälklag på nedgrävda plintar. Finja plintgrund består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna, som är tillverkade av betong, är speciellt utformade för att ta upp laster från.