Grundvattensänkning

Pumpar och Wellpointutrustning för grundvattensänkning. Välkommen till Wellpoint Grundvattensänkning AB.

Grundvattensänkning innebär att grundvattenytan medvetet sänks av människan för att möjliggöra en viss verksamhet, som annars skulle omöjliggöras av en . Som ett komplement till spontning utför Pålab grundvattensänkning som förenklar för kommande arbeten som tunnelbygge, schaktning m. Grundvattensänkning och dess effekter vid byggnation och drift av ett djupförvar. Företaget har anställda och omsätter miljoner. Jämförelse av beräknad och verklig grundvattensänkning vid vägportar.

Detta examensarbete är utfört på Vägverket Konsult i Karlstad. Grundvattensänkning måste utföras helt utan anmärkning, eftersom ett misstag genast ger oönskade resultat. Till utförandet av schaktarbetet, med tillhörande grundvattensänkning, finns.