Gyproc undertak

Gyproc GK till nedpendlat undertak består av bärprofiler och tvärprofiler i stål samt olika typer av upphängning. Lösning ger ett plant och optimalt underlag för . Nedpendlat undertak med gipsskivor eller akustikskivor monterade på Gyproc GK upphängningssystem, av bärprofiler och tvärprofiler i stål.

Med olika Gyproc produkter är det möjligt . Genom att bygga undertak som fribärande konstruktioner undviks infästningar i ovanliggande bjälklag eller takkonstruktion. Gyproc böjda undertak av böjda gipsskivor monteras med nedhängda böjda bärprofiler infästa i ovanliggande konstruktion, och sekundärprofiler. Innertak kan byggas med flertalet typer Gyproc-skivor Använd Gyproc Planum med försänkta lång- och kortkanter för att snabbt och enkelt få ett helt slätt resultat . Gyproc GK – bärverk för nedpendlade undertak.

Traditionella gipsundertak monterade på bjälkar, reglar eller panel, nedpendlade undertak med bärprofiler och tvärprofiler i stål, böjda undertak, och undertak . Skivan uppnår högsta kvalitetsklass Qoch gör det möjligt att uppnå helt släta väggar och undertak utan skuggor eller släpljus.