Hållbart byggande

Växjö kommuns Byggnadspris 20har tilldelats passivhuset Villa Circuitus i Vikensved. Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Saint-Gobain, för hållbart byggande – Vägen till miljöcertifierade byggnader.

Senaste nytt från föreningen, där man bland annat kan läsa om medlemsresan till Oslo, Energilyftet och diverse andra intressanta . Hållbart byggande sågs en gång som en ytterligare investering reserverad för de mest idealistiska byggherrarna. Dagens snabbt stigande energipriser gör . Vill du jobba som Byggnadsingenjör hållbart byggande? Nackademin i Stockholm är Sveriges största Yrkeshögskola.

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av världen. Dessutom går utvecklingen av det energieffektiva och hållbara.

EU-länder i ett kunskapslyft inom energieffektivt och hållbart byggande som inte bara omfat-. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som . Sökord: Goda exempel, hållbart byggande, Bygga-bo-dialogen.

Välkommen på studiebesök på Rättsmedicinska i Trelleborg! I hela landet genomför föreningen Sveriges energikontor, i samarbete med aktörer inom byggindustrin, en stor utbildningssatsning i hållbart byggande för . Riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå .

Yrkeshögskoleutbildning till Byggproduktionsingenjör inom hållbart byggande. Hållbart samhällsbyggande är en unik magisterutbildning som sammanför. I Umeå finns ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

Visionen är att Umeåregionen ska vara världsledande inom området innan 2020. I Västra Hamnen där mark fanns tillgänglig efter varvets nedläggning har en hög hållbarhet eftersträvats redan från början. Svenska byggföretag ligger långt framme inom grönt byggande och hållbar infrastruktur.

Särskilt framgångsrika har företagen varit inom träbyggnation och . Det är svårt att föreställa sig en värld utan betong. Materialet har en viktig roll vid byggandet av det moderna samhället och dess infrastruktur.