Hur kapar man taklister

Men hur får man taklister att bli snygga i hörnen. Jag köpte några frigolitlister på bauhaus, dom ska limmas fast. Tänk på att innan du målar dina lister så måste de först grundmålas.

Beskrivningen visar hur man får ihop två lister i inåtgående hörn genom att gersåga eller snedsåga. Hur fasen sågar man dessa lister när man möter list mot list i hörnen? Alltså, hur man skall såga dom när dessa list typer möter varandra i hörn! Då låter man den ena listen vara rakt kapas ända in i hörnet.

Det enklaste med sån där cp-lister i hörn är att en av listerna får gå ända. Hade tänkt sätta upp nya taklister ikväll. Hur tusan ska man såga för att få det snyggt i hörnen? När man sågar ett innerhörn ska snittytan bli synlig framifrån, och när man sågar ett ytterhörn ska . Vi skall sätta taklister, men vi har ingen aning om hur man gör. Det är alltså alla skarvar som är det stora problemet, hur sågar man?

Intressant och tacksam beskrivning på hur man kapar lister. Gera golvsocklar var ju piece of cake, men taklist. Lister är något man egentligen inte tänker på i ett rum men som gör.

När man monterar lister och kommer till ett hörn behöver man geringsåga dem.

Hör hur hans och fru Victorias liv förändrats efter den hemska händelsen .