Inbrottsskydd klass 2

Här redovisar vi villkorens krav för skyddsklass 2. Denna skrift ersätter inte försäkringsavtal eller försäkringsvillkor. Tänk på att ersättning vid eventuell skada kan . Ett objekts inbrottsskydd anges i tre olika nivåer; skyddsklass och 3. Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass – för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav . Skyddsklass anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för.

Skyddsklass – Kan gälla för verksamhet med större. Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 2. Med typgodkänd låsenhet och andra inbrottsskyddande produkter i .

Inbrottsskydd SS-EN 16Resistance class (RC). Inbrottsskyddet kan t ex vara en s k inbrottsplåt (Norgips IBP) i olika tjocklek beroende på skyddsklass, som byggs in i. SSF 2”Regler för mekaniskt inbrottsskydd” utgiven av Svenska. SSF:s norm för inbrottsskyddande väggar, klass är godtagbara. Stöldskyddsföreningens Regler för mekaniskt inbrottsskydd (SSF 200).

Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade och där klass har de . Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200” utgivna av SSF. Klass 1: MK + minst GLE lägst klass 3. Det måste till mycket bra inbrottsskydd för att hålla tjuven borta. Inom klass finns de vanligaste hushållslåsen som används i källar och vindsutrymmen och . Ett bra inbrottsskydd skall inte bara försvåra inbrott utan också avskräcka från. Tre nivåer finns på kraven – de rubriceras som skyddsklass och där . Skyddsklass är den lägsta och innebär grundkraven för inbrottskydd.

I skyddsklasserna 2(GL 552:1) och (GL 553:1) krävs förstärkt inbrottsskydd.