Injektering betong

En effektiv tätning är en förutsättning vid byggande av anläggningar under jord för att skydda grundvatten och miljö på marknivå. Injektering ; sprickor i betongkonstruktioner måste slutas på ett korrekt sätt. Vid försegling fylls delen av sprickan närmast ytan.

Cementpatron för permanent förankring av bultar och stänger i berg och betong. Injektering i sprickor och bom i betong och berg är en specialvariant av limning med epoxiplast. Metoden går ut på att pumpa in lågviskös epoxiplast i sprickor, . Metoden heter injekteringsbetong (eng: Pre-.

Placed Aggregates alt. Prepakt). Enligt litteraturstudien så kan metoden användas både ovan och i vatten, såväl . Indusil är en kemisk fuktspärr som effektivt hindrar kapillärt stigande fukt i väggar.

Wibax erbjuder högkvalitativa metoder för injektion, reparation och Förstärker skadade konstruktioner av betong och berg.

Metoden går ut på att limma stålplåt eller kolfiber på betongen för att öka. Injektering är ett bra sätt att i efterhand täta betongkonstruktioner, vi arbetar med olika system exempelvis . Vi injekterar både Epoxi och Taccs beroende på dina behov vad gäller täthet och hållfasthet. Vi limmar även ihop betongen till hållfasthet K30 . Vi åtgärdar vattenläckage i berg, betong, rörgenomförningar, tegel, hålsten osv.

Vi åtgärdar rena vattenläckage samt stoppar . SENAD HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken.

Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning . Linde Entreprenad AB är utöver kärnborrning specialicerade på injektering av. Injektering kärnborrning i betong och berg – Linde Entreprenad. Sprickor i betong lagas normalt med injektering med epoxi,. Produktutbudet för spricktätning av betong är brokigt och inte så lättillgäng- ligt. Injekteringsbetong och arbete med injektering.

Behöver du hjälp med att laga sprickor i betong? Vi har både erfarenhet och kunskap om betonginjektering och är vana att täta sprickor i betong. Tering med hjälp av Sika injection kemin- jektering och Sika iSystem cement- baserad injektering kan sprickor och håligheter som uppkommit i betong-.

Contec förfogar över den kunskap och utrustning som krävs för cement-, polyuretan- och epoxiinjektering.