Investeringsbidrag solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, dvs. Enligt uppgift i Ny Teknik idag säger Energimyndigheten att det finns miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015.

Fick idag följande intressanta tips om en ny förordning rörande investeringsstöd till solceller. Enligt “Förordning om ändring i förordningen . Solcells och solvärmeinstallationer beräknas enligt schablon. Solceller ger privatpersoner, företag och kommuner möjligheten att själva producera el.

Här kan du läsa mer om hur du, steg för steg, ansöker om bidrag för . Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet.

Investeringsbidrag för installation av solceller. Jag satt och retade upp mej lite på den långa handläggningstiden OCH ovissheten angående . Sedan 20finns ett allmänt stöd för investeringar i solceller, som för närvarande ligger på av investeringskostnaden för . Regeringen har beslutat att införa ett investeringsstöd för privatpersoner med egen förnyelsebar elproduktion som vill investera i energilagring för att öka sin . Likströmmen från solceller omfasas till växelström för att användas på. Priset på solceller har halverats på mindre än tre år. Det gör att staten nu sänker stödet till solcellsinvesteringar från procent av kostnaden till .

Det har blivit allt lättare att producera sin egen el med hjälp av solceller – även i Sverige. Solen är på långsikt en säker energikälla och man uppskattar att solceller idag har. Investeringsstöd till solceller kan ges enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Den gäller från och med februari 20till och med 31 . För dig som är intresserad av att investera i en solcellsanläggning så finns det ett investeringsbidrag som kan täcka in av . En villägare med solceller ska kunna få dra av upp till 12. Dessutom finns investeringsbidrag på max procent.

Du kan ansöka om investeringsbidrag för din solcellsanläggning, för företag och. Den som investerar i en solcellsanläggning kan få procent av kostnaden i investeringsstöd. Nu finns bidrag för solfångare och solceller att söka. För fastigheter som värms med direktverkande el finns också möjlighet att söka bidrag för .