Isolera golv med frigolit

Här får du tips om cellplast, användningsområde och om cellplastisolering när du ska isolera vägg, tak, golv, eller husgrund. Många isolerar sina golv idag med andra material men användningen av cellplast som golvisolering ökar ständigt. Cellplast mot golvbjälklag och blindbotten i krypgrund.

Denna information gäller främst konstruktion av trä samt isolering. Jag har rivit upp farstun pga luktproblem (luktsmittad mineralull i golvbjälklaget) och ska nu byta ut isoleringen. Isolera golv i uterum som står på plintar. Isolera altan- Bygga uteruminläggmaj 2008Frigolit för att isolera golv ? CachadLiknandeGjut in cellplast i betongen för att isolera mot markkylan.

EPS-Sbetyder att cellplasten är expanderad och att den är dimensionerad för en tryckhållfasthet på . Det finns två viktiga anledningar att isolera golvet, för att spara energi och för att få varma golv.

Det man måste tänka på är att med ett välisolerat golvbjälklag blir . Invändig isolering av källare och golv har potentialen att skada huset. På dessa lägger man frigolitisolering som fördelar lasten, och ovanpå detta kan sedan .