Isolera golv underifrån

När du isolerar golvbjälklaget underifrån slipper du förstöra golvet i rummet. Samtidigt skyddas träet genom att du placerar isoleringen på undersidan av . Det finns två viktiga anledningar att isolera golvbjälklaget, för att. Vi har en stuga som står på öppen plintgrund ca 50-90cm gott om utrymme under stugan,jag har tänkt isolera underifrån med cellplast 15cm räcker det med att . Har krypgrund på kåken med trossbotten Min tanke är att tilllägsisolera underifrån med cellplast då detta även funkar som fuktspärr. Liknandebryta upp golvbrädorna och isolera ovanifrån.

Då får du samti- digt ett nytt fint golv att glädjas åt. Det andra alternativet är att isolera underifrån – från kryp-. Det är vanligt med kalla golv i äldre hus.

Många gånger har det gamla isoleringsmaterialet sjunkit och kall luft drar in mellan golv och isolering. Dessutom behöver viss annans isolering tas bort. Det är den isolering som ligger i golvet som behöver flyttas.

Här behöver värmen få plats att komma ner i själva . Fäst Sundolitt Krypgrundskivor underifrån i träbjälklaget med galvad spik och plastbrickor.