Isolera mellanbjälklag

Magnus Österberg har isolerat mellan våningarna och nu visar han hur det är gjort. Mellanbjälklag kan vara både bärande och brandavskiljande (REI). Genom att isolera mellanbjälklaget förbättras luftljudsisoleringen mellan de olika . MT:Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag över källare. Isolering i mellanbjälklaget gör att luftljudsisoleringen förbättras.

Planan är att fylla på mellan bjälkarna upp till golvnivå. CachadLiknandeEtt mellanbjälklag skiljer en underliggande våning från en ovanliggande våning. Isoleringen tjänstgör främst som stomljudsisolering. Olika golv kräver olika isoleringslösningar.

Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Isolering av mellanbjälklag har blivit vanligare i och med att golvvärme blivit vanligare. För att värmen ska riktas mot golvet och inte mot . Isolerar du golvet och bjälklaget upp till kallvinden minskar du värmeförbrukningen markant. I äldre hus som det här består vindsgolvet .