Isolera platt tak

För att göra ”Isolera låglutande tak” överskådlig och användarvänlig. Vi ska bygga nytt hus med nästan platt tak (graders lutning). Konstruktören har ritat det enligt följande: -Taktäckning (takpapp) -råspont .

Bilder på isolera platt takRapportera bilderTack för dina kommentarer. Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden. Konstruktionerna har heltäckande kompakta isolerskikt på bärande underlag av TRP-plåt, betong eller träbjälklag (tilläggsisolering). Paroc har ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av brandsäkra och energieffektiva låglutande tak.

Valet står mellan en lösning som består av . PAROC Stenull – Naturligt hållbar isolering. Stenull är en mångsidig, obrännbar värmeisolering. Parocs program för låglutande tak innebär ett komplett erbjudande för isolering av tak. Therma-PIR används i väldigt stor utsträckning för isolering av platta- och låglutandetak.

Det var lite knepigt att komma åt att tilläggs- isolera . En tilläggsisolering av vindsbjälklaget är en av de mest lönsamma. Ofta kan platta eller låglutande tak skapa problem när man ska . Jackon takprodukter är gjorda för utvändig isolering av platta tak. Jackon har tagit fram ett antal produkter som ger en komplett och fullvärdig lösning för isolering .

Tänkte höra om någon har några bra tips att tänka på vid takisolering (vindsbjälklag). Utgångsläge: plans-hus ca 150m² byggt -73. Låglutande, platta tak var vanliga på 1960- och 1970-talen, en lösning som. Det nya vindsutrymmet kan utföras som ett isolerat eller som ett oisolerat utrymme.

Platta tak kan man däremot inte tilläggsisolera. Men man bör se upp med brister i tätskiktet. Har man problem med fukt kan en tilläggsisolering göra mer skada . Taket ska luftas över isoleringen, men hur? Tilluft under takfot men frånluft invid väggen hur gör man den?

Jag vill helst göra ett kuverttak enligt . När det behövs installationer på ett platt tak erbjuder vi denna typ av isolering, som vi kallar för SP. Galvaniserad och färgbelagd VPplåt placeras på takåsar i . Flat takisolering är ett hårt jobb att göra och bör hanteras av proffs. Det största problemet med platta tak är vatten.

SP visar att i ett väl isolerat tak utan till- försel av fukt, dvs i ett tak som är såväl vattentätt som ångtätt. RoofMax är mycket starka, styva isoleringsskivor av stenull, framställdla med Krimpact Technology, vilket ger mycket god tryckhållfasthet och värmeprestanda.