Isolera vindsvåning

Det finns två vanliga anledningar till att tilläggsisolera taket och vinden. Antingen för att spara energi, och då är det främst vindsbjälklaget som bör isoleras. Vindsutrymmet kan också vara öppet mot nock med synliga hanbjälkar och isoleringen monterad mellan högbenen.

När man isolerar vinden måste man se till att ha god ventilation av yttertaket, det är den springande . Här får tips om tilläggsisolering av tak och energibesparing samt fukt och val av isolering vid tilläggsisolering. Se till att vinden ventileras med ventiler och en luftspalt mellan isolering och yttertak. Luftspalten ska vara minst fyra centimeter och det ska . Luftspalt rekommenderas vid isolering i snedtak men den får inte vara alltför stor eller öppen i nederkant så att vindsutrymmet kyls för mycket av uteluft.

På gamla vindar måste man ofta isolera i två skeden, eftersom avstånden i trästommen kan variera betydligt. Man behöver också finna en kompromiss i .

I vår förening har vi en vindsvåning och i den lägenheten finns det synliga takbjälkar. När det blir lite kyligare ut drar det jätte kallt från bjälkarna . Fundera också på om du vill isolera vindsgolvet för att få en bättre ljudisolering. Vid installation av isoleringen är det viktigt att man kontrollerar lufttätheten för att .