Isolering av hus

Så länge vi har byggt hus har vi också försökt att isolera dem för att hindra vinterns kalla och fuktiga luft att komma in, för att stänga ute sommarens solhetta och . Ett väl isolerat hus ger både god värmeekonomi och behagligt inneklimat. Men dessvärre är det inte bara att fylla vinden med glasull och täta .

Isolering kan spara mycket pengar samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att. Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med . Energikostnaderna ökar i stadig takt vilket gör det än mer lönsamt att isolera väl. Den som bygger hus ska se till att få noggrann dokumentation . Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det som lönar sig bäst om man vill minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus.

Isoleringskravet är inte detsamma för ett . All isolering av cellulosatyp hjälper till att hålla huset torrt, eftersom den av naturen fått förmågan att transportera fukt.

Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden byggdes husen utan särskild isolering. Väggarna var både bärande och fungerade som skydd mot regn och vin kyla och . I första hand ska man renovera den befintliga konstruktionen.