Isolering av imkanal

En imkanal skall inte kopplas samman med övriga ventilationskanaler. Den skall isoleras enligt brandklass EI1 vilket innebär mm brandhärdig nätmatta på . Kanalen isoleras med obrännbar isolering i klass A2-sd motsvarande EI 60. Vi rekommenderar att du har centimeters isolering på vinden, det är. Rör som är anslutna till en köksfläkt (imkanal) ska isoleras EI(30mm) i hela sin . Finns det någon som kan reda ut för mig vad som gäller kring isoleringen av imkanalen?

Det gäller ett nybygge där jag isolerat med 50mm . Regler för imkanal för köksfläkt genom vägginläggmaj 2012Låda för imkanalinläggmar 2010Hur fästa imkanal? Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av. Observera att imkanaler ofta ska brandisoleras. Exempelvis kan isolering av imkanal med ozonrening (låg brandbelastning),. Imkanal som är färdigisolerad – gör ett enkelt och bra val, installera en isolerad imkanal.

Tack vara denna produkt så kan du enkelt få en godkänd imkanal. Imkanal Kanalen från köksfläkten kallas imkanal. Den skall isoleras enligt brandklass EI1 vilket innebär mm brandhärdigisolering på utsidan.

Isolerad imkanal – Det har aldrig varit enklare att installera en brandsäker och typgodkänd imkanal. FE är ett böjligt stålrör för installation i ventilations- och imkanaler.

Isolerad imkanal 160mm 6m Detta är produkten som gör din köksfläktsinstallation lekande . De skärpta och mer nyanserade kraven avseende isolering av imkanaler speglar det förändrade angreppssättet avseende brandskydd i . Isolering av kanaler görs både för att minska värme- eller kylförluster i ventilations luften och som. Imkanal kallas den kanal som ansluter till spiskåpan. EI1 vilket innebär mm brandhär dig isolering på utsidan. För att förenkla rengöringen bör du dra den rakt upp från köksfläkten . Imkanal: Frånluftskanal från kök, kokvrå eller kokskåp. Jag bygger om mitt kök och ska flytta köksfläkten.

Detta innebär att jag måste dra om imkanalen på vinden. Det gör att inget rör eller slang behövs mellan fläktkåpan och imkanalen. Takhuvens isolerstrumpa är typgodkänd för anslutning till imkanal.

SFS Imkanal klass 1A är ett modulbaserat imkanalsystem som uppfyller den högsta.