Isolering ull

Hoppa till Ull – Ull: Det finns en överproduktion av ull i världen. Isolera med naturens original – Svenska Byggnadsvårdsföreningenbyggnadsvard. Det finns idag omkring 30får i Sverige, av grovullen kan ge cirka 2ton tvättad ull eller 0kubikmeter.

Termoträ (underst) finns både som skivor och som lösull. I slutet av 50-talet introducerades mineralull som isolering i väggar och bjälklag. Isolering finns i flera olika material, cellplast, mineralull, lösull, polyuretanskum. Lär dig om isoleringsmaterialens egenskaper innan du isolerar. Ullen har mycket goda värme- och ljudisolerande egenskaper.

Isoleringen tillverkas av ”spillull”, som i annat fall går till förbränning. Mineralull används för isolering, förhindrar ljud och skapar en jämn och behaglig inomhusmiljö.

Innan jag vågade dreva mina fönster med ull pratade jag med lite byggnadsantikvarier på jobbet, de hade sett dörrar och fönster isolerade på . Fårull som bränns upp kan isolera hus – ltz. I England och Schweiz finns tre anläggningar där man sorterar, säljer och tillverkar ull som isolering. När det är dags att isolera huset kan du välja på allt från väl beprövade till.

För varje kilo isolering som används binds kg koldioxid. Skadedjur såsom möss trivs inte i hampaisolering Svensk lösull kan användas i vin tak, golv, .