Isover insulsafe

Lösullsisolering av ren glasull för vindsbjälklag, snedtak och väggar. En miljöanpassad produkt som är trygg, obrännbar och ger hög komfort. ISOVER InsulSafe lösull -Arbetsanvisning för sluten regelkonstruktion .

Läs om hur lösull och effektiv isolering spar många sköna energikronor. Tilläggsisolering med ISOVER InsulSafe lösull. Sänk energikostnaderna genom att isolera med miljöanpassad lösull. En trygg och obrännbar glasullslösning som ger hög komfort för både fastighetsägare och . ISOVER har tagit fram ytterligare en EPD (Environmental Product Declaration), nu för vår obrännbara glasullsprodukt för lösullsisolering, . ISOVER InsulSafe består garanterat av återvunnet material, vilket gör den till en vinnare i kretsloppet.

Produktion, transportkomprimering och logistik är . ISOVER InsulSafe är en lösull av glasull med garanterat. ISOVER InsulSafe är miljöanpassad och tillverkas i Sverige speciellt för . InsulSafe är en ren lösull som ger klara fördelar för fastighetsägare och lösulls- och byggentreprenörer. Isover Insulsafe är en isolering av glasull som består av återvunnet glas, är mycket effektiv och fungerar bra i hela klimatskärmen (bjälklag, tak och väggar).