Köpa sand eskilstuna

Vi tillgodoser era behov av Grus, Jord och Sand från vår grop mellan Kjula och Ärla utanför Eskilstuna, både företag . Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen. Företaget har 22anställda och omsätter 588miljoner. Det går endast att köpa produkterna med transport och priset gäller inom Eskilstuna kommun. Om du köper både jord och grus läggs en transportkostnad på 90 . Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan mm och mm och används på grusgångar, gårdsplaner, till vägmaterial, som utfyllnad i betong . Används till plattsättning, jordförbättring och gjutning. I många av våra anläggningar finns även produkter som jordar, sand och.

Naturgrusprodukter för infarter och trädgårdsgångar kallas oftast för singel. Köpa Grus – grus, matjor bergkross, grusmaterial, makadam, san grusleveranser,. Företaget finns i Malmköping, men välkomnar kunder från Eskilstuna.

Diabas för att lägga på vägar, garageuppfarter o. Sandningssand utan saltinblandning för halkbekämpning.