Körbara galler

Körbara galler från vårt lager är lätthanterliga. Weland körbara galler finns lagerförda för omgående leverans, enkel projektering och lätt hantering.

Gallerdurken har bra egenskaper för användning till exempelvis gånggaller, körbara galler, entrégaller, staket, inbrottsskyd handikappramper, m. Körbara galler av formattillverka lagerförd gallerdurk för fordonstrafik. Styrkan är avgörande i förhållande till trafikbelastningen. Gallerdur Andersson Ågren AB erbjuder flera olika typer av gallerdurk för de flesta användningsområde: Gånggaller Körbara galler Halksäkert galler Entrégal.

Inflexors körbara galler används som betäckning på avloppsbrunnar eller takbrunnar. Gallren lämpar sig väl för användning på .