Kostnad syllbyte

Att byta ut sin syll är dyrt om man har otur. Man kan räkna på allt mellan 5kr per meter till över 1för . Kostnad enligt byggskadeteknik beräknas till 0kr.

Syllbyte – kan vi begära något från säljaren? Syllbyteinläggjul 2008att själv göra syllbyteinläggokt 2007Syllbyte i Skåne? Forum › Bygga, renovera, underhålla › Byggmaterial byggteknikCachadLiknandefeb.

Vi har tyvärr fått ganska kraftiga problem i vårt gamla hus. Syllarna har vilat på en fuktig betongplatta vilket innebär att de nu är rötskadade så . Då visste jag att det inte var aktuellt med något syllbyte, säger Tobias Josefson. Strax efteråt flyttade familjen in men redan första kvällen .

Han rådde oss att få utfört en större undersökning. Idag har vi varit och pratat med ett företag som är experter på syllbyte. Det kommer att ske ett syllbyte runt hela huset + en halv meter upp i väggarna! Större delen av kostnaden kring byte av syll är arbetskostnad.

Alla skador går att åtgärda, men det kan kräva omfattande arbete och bli dyrt. När vi hösten 20fick ett prisförslag på syllbyte, som var mer än under ½ priser av vad vi räknat me valde vi att bekosta bytet själva för att .