Lågemissionsglas

Energiglas kan också kallas lågemissionsglas. Ett säkerhetsglas är härdat för att bli starkare än vanligt glas. Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönsters värmeisolering.

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag från Teknopol i Lund . Jag behöver renovera fönster och tänkte ta tillfället i akt och byta innerglaset till lågemissionsglas (med hård beläggning). Sida 3okt 2009Nya fönster med rätt känsla – Sida 4sep 2008Vad är K-glas ? Mest värme försvinner ur huset genom skorstenen, av gravitation öppningar, och genom fönstret – tillsammans mer än av . Felvända lågemissionsglas från fabrik, okunniga glasmästare och fusk med uppgivna värden för fönstrens isoleringsförmåga får redan höga elräkningar att . En vanligt förekommande kompromiss mellan byggnadsvård och energieffektivitet är annars att ha kopplade 2-glasfönster med ett enkelt lågemissionsglas . Om lågemissionsglas i fönsterkonstruktioner placeras i olika lägen utifrån sett framstår detta mycket tydligt när man står framför en fasad.

Tänk på att det nya glaset kan vara tjockare än det gamla glaset. Energimyndigheten har en bra broschyr ” Fönsterrenovering . Argongas är ganska vanligt idag eftersom gasen har bättre värmeisolerande egenskaper än luft. Du kan också välja lågemissionsglas som är laminerade med . Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönstets värmcisolcring.

Lunds Tekniska Högskola, Institutionen fiir Byggnadskonstruktionslära, Lund. Fördelar med lågemissionsglas och fönsterrenovering generellt: En fönsterrenovering med energiglas är kostnadseffektivt (som regel självbetalt inom år) och .

Vanligtvis används mm floatglas eller lågemissionsglas. Efter montering av rutan anbringas en demonterbar täcklist anpassad till den aktuella fönsterbågen. Belagda floatglas är en typ lågemissionsglas, som består av ett mm floatglas med ca 1nm tennoxid mjuk beläggning på en sida. Ett fönster från 18kan, med rätt genomförd renovering och byte till lågemissionsglas i innerbågen, erhålla ett u-värde (värmeisolering) fullt i nivå med ett . Sammanfattning Det skotska Energy Heritage-projektet har genomfört energieffektiviserande åtgärder i nio historiska hem i . Om fönstren måste bytas av åldersskäl kan en snickare bygga nya .