Larsen spont

Spontprofiler: Larssen Hoesch-profiler samt AZ, AU, PU. Standard stålsorter: 2GP, S2GP, S3GP, S3GP,. I den här katalogen finns även vårt sortiment av spont och väg räckes balk.

Spont används huvudsakligen som stödkonstruktion vid schaktning för byggnadskonstruktioner. Spontplankorna låser i varandra så att lös lera eller . En spont är oftast en temporär stödkonstruktion för att göra en byggplats tillgänglig för till exempel grundläggning. Konstruktionen gör det möjligt att schakta . Spont används som en temporär eller permanent vägg för att hålla lösmassor ute från en byggrop samt för att säkra konstruktioner i den omedelbara närheten. Peab Grundläggning är ledande inom spont- och balkhantering.

Vi har ett stort lager av spont och balk, liksom båtar, pontoner och flottar för uthyrning.

Vi är nu i färd med att fortsätta riva byggnaden från markplan ner till K(källarplan 1). Senare river vi även ner till Kmen då kommer de . Vid fångdammarna har spont av så kallad larsen-typ använts. Denna vibreras ned med stora vibrohammare. Här har varje spont en fläns så att de fäster in i . Aarsleff Grundläggning – lägger grunden du behöver.

PROJEKT BESKRIVNING: Arbetet bestod av 217krm bakåtförankrad Larsen-spont med totalt 53st jordstag och 133krm Larsen-konsolspont med stödschakt.

G E N E R E L L S P O N T – V E R S I O N. Unbelievable price on Spont in Almaty (Kazakstan) company Larssen. Pris, Beskrivning, Foto, Tekniska omdömen. Före jul så kommer arbetet att koncentreras till norra sidan (Henemoren) av Gussarvsgatan, tanken är att slå ned en ”larsen spont” , se bil som kommer att . Vi utför kompletta spont lösningar med borrade stag samt hammarband.

Det mest vanliga är tätspont (även kallad larsen spont) samt borrad berlinerspont.