Moelven systemväggar

Systemväggar är överlägsna ur ett hållbarhetsperspektiv! Produceras av marknadsavdelningen på Moelven Eurowand och trycks av.

Som landets ledande tillverkare av systemväggar vet vi vad som krävs för att skapa. Moelven Modus är tillverkare av systemväggar, prefabricerade väggar, flyttbara innerväggar, glasade innerväggar, glasade systemväggar, flexibla kontorsrum . WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven Eurowand och trycks av Strokirk-Landströms Tryckeri i Lidköping. Bakgrund Systemväggar används endast vid en femtedel av alla ny- och ombyggnader av kontor. Moelven Eurowand som ingår i norskägda Moelven-koncernen är marknadsledare inom systemväggar till kontor med en marknadsandel på cirka procent av .

Omfattning väggar är enligt skiss från Moelven.