Montera fönsterbleck

Här avslutar Magnus det yttre arbetet på fönstren i och med att han monterar fönsterblecket. Man brukar skilja mellan droppbleck och fönsterbleck. Droppblecket monteras längs överkanten av fönstrets övre karmstycke, medan fönsterblecket sätts över .

Kanterna på ett fönsterbleck skall vikas upp så vatten leds ut bort från fönstret. Här visar jag fler exempel på olika sätt att montera fönsterbleck. När man ska bocka och montera fönsterbleck är det viktigt att ha i tanke hur vatten rinner. Vattnet skall aldrig få en chans att komma innanför . Björn Christiernsson fixar det sista i fönsterbytet. Han böjer till och sätter in nya fönsterbleck och foder.

Hur bör följande monteras: Jag har på min lillstuga stående z-panel och fönsterkarmen ska gå kant i kant med ytterkanten på ytterpanelen.

Fråga om rätt montering för fönsterbleck nedanför. Fönsterbleck på PVC fönsterinläggsep 2010Hur få på övre fönsterbleck när lock är ivägen? CachadLiknandeMonteras över fönstrets foder innan man spikar panelen. Gavel i fönsterbleck kan göras enligt vidstående bilder 1-4.

Börja med att montera högsta och lägsta kroken och spänn ett. Underblecket skjuts in i spåret som finns i fönstrets underkant, därefter spikas eller . Karmar är förborrade med Ø mm hål för montering av s k justerbar .

Genom att måttbeställa ditt fönsterbleck får du ett exakt beslag som du enkelt kan montera. Blecken tillverkas av svensk högkvalitetsplåt från SSAB. Broschyren innehåller även en beskrivning av hur du bockar fönsterbleck. Kapa till blecket i fodrets mått plus mm och bocka plåtflikarna likadant som på fönsterblecket.

Om du monterar blecket på en stående lockpanel lyfter du . Anslutning av fönsterbleck är ett problemområde vad beträffar. Vi visar dig hur du montera fönsterbleck i skåra på karmens framkant. Montera och underhåll dina fönster och fönsterdörrar. Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk tätmassa.

Fönsterbleck monteras så att dels luftning av ytterväggspanelen medges, dels tillräcklig lutning av blecket möjliggörs. I vissa fall kan en särskild stödprofil vara .