Montera stuprör

Vi visar i tre delar hur du sätter rännkrokar, monterar stuprör och hängrännor. Vi hjälper dig förstå hur ett vattenavrinningssystem fungerar och vilka delar som du . Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten.

Magnus Österberg jobbar vidare vid husknuten och monterar stuprör. Det monteras snabbt och enkelt utan fogmassa eller specialverktyg. De halvrunda hängrännorna och de runda stuprören, i kombina- tion med ett brett . En av de billigaste försäkringarna för ditt hus, är att ha hängrännor och stuprör som leder bort regnvatten från fasaden. Systemet är enkelt att montera, med en passform som ger bästa.

En ände på stupröret krymps för att enkelt kunna skarva rören med varandra. Den krympningen behöver du normalt sett inte använda i monteringen av .

Vid längder upp till meter räcker det med ett stuprör. Krokarna delas upp enligt skiss (se nedan) och märks o. Inga hängrännor och stuprör står lika länge som huset totalt. Korta krokar eller konsolkrokar är lättast att montera, men om du kan använda dessa beror på . De verktyg du behöver för att montera är:. Renstratt Lövis monteras direkt mellan stuprör och dagvattenledning.

Stuprör om takfot meter, i övrigt var tionde meter.

Det är faktiskt inte så svårt att montera hängrännor och stuprör själv. För att få hängrännorna och stuprören att fungera perfekt finns det några . När du monterar hängrännan och rännkrokarna, tänk på att få tillräcklig lutning så att. Börja med att mäta var rännkrokarna ska fästas.

Montera första och sista kro ken cm från takets . Utan tvekan så är är det vatten och fukt; något som kan ge oerhörda skador och detta oavsett var de . I den här filmen visar vi hur du monterar stuprörsinfästningar i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem. Det här har jag aldrig gjort förut och det känns som ett arbetsmoment jag helst aldrig vill göra igen.