Omräkningstal virke

Virkes balans område, Barrsågtimmer, tall, Barrsågtimmer, gran, Barrsågtimmer, tall och gran. Stamdel, Rot, Övriga, Samtliga, Rot, Övriga, Samtliga . Flera av måtten är främst avsedda för den industriella handeln med virke.

Omräkning från en enhet till en annan i en tabell blir inte exakt värde utan får bara ses . Det är därför omöjligt att ge ett omräkningstal som gäller för alla träd. För att beräkna volymen på en trave virke enligt nedan används måttet m3t, kubikmeter . Här är en omföringstabell och en omvandlingsräknare för olika kubikmetermått i skogsbruket. Enkel tabell med omräkningstal för ungefärlig omräkning mellan olika volymer.

Till Från, m³ sk, m³ f pb, m³ f ub, m³ t, m³ to. Virke som hämtas från skogen mäts och prissätts alltid i kubikmeter. Andra beteckningar för omföringstal är formtal och omräkningstal. Omräkningstalen används för att räkna om samtliga prislistor till samma enhet, m3fub.

En del virkesköpande företag anger sina priser i m3to . När du säljer virke på rot, eller som leveransvirke används m3fub och. Det är ett mått som används för travat obearbetat virke.