Plannja kulörkarta

Kulörer Beläggningar; Kulörprogram. Kulörprogram med RAL- och NCS-beteckning 2016.

Kulörer Plannjas urval av kulörer kommer från naturens egna färgskalor. Då färg ofta upplevs spontant och i ögonblicket, blir färg till en naturlig del i det . Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.

Närmaste NCS-nyans kan variera något beroende på material.

Kulören är matchad mot RAL-kulören och behöver inte exakt stämma överens med Lindabs kulör. PVDF är en tunnskiktsbeläggning och har utomordentligt god kulör- och. Renovering, Nybyggnad och Tillbyggnad Innehåll Plannja ak Stål Aluminium.