Plastgolv rengöring

För att en golvbeläggning oavsett material ska se fin ut i många år, är det viktigt att man rengör och underhåller den väl. PVC Plastgolv Rengöring 1LTar enkelt bort svår smuts, smuts från fett och olja, gamla intorkade rester av andra rengöringsmedel, vax mm . Plastgolv behöver i regel inte limmas, utan kan lösläggas ovanpå den gamla.

Med andra ord bör man hålla efter klor och rengöra golvet oftare. Jag har märkt att det rengöringsmedel som neutraliserar spylukten bäst. Om man rengör det fel kan det inte bara bli dåligt rengjort utan också.

Ofta hittar man rätt rengöringsmedel eller polish endast i golvbutiken. Plastgolv i våtrum får aldrig polishbehandlas eftersom detta kan öka halkrisken. Ett plastgolv påverkas inte av normalt hushållssplll.

Det finns flera huvudgrupper av golv och dessa behöver rengöras på olika sätt.

För plastmattor och plastgolv skall först torra rengöringsmetoder nyttjas som .