Plintar till uterum

All matjord och gammalt grus schaktas bort till ca: 3mm under färdigt golv. Plintar sättes på plats och en filtduk rullas ut. Hålen måste vara väl dränerade så att inte vattnet stannar kvar och fryser.

Läsvärt Tänkvärt om att bygga uterum. Bygghandeln en enkel broschyr från Träinformation som beskriver gjutning av plintar för uterum och altan. Valet av grund till uterum hänger ihop med hur pass väl du vill isolera hela. Träbjälklag på nedgrävda plintar; Murad eller gjuten stödmur med träbjälklag . Jag planerar att bygga ett inglasat uterum på plintgrund. Planering av att bygga uterum kräver mycket arbete.

Och för att får det på bästa sätt finns här rå tips och en stegsguide för uterumsbygget. Träbjälklag på plintar är vanligt som grund för ett enklare sommaruterum, medan en gjuten platta passar bra om du ska bygga ett uterum som . För att minimera risken för läckage, om du skall bygga ditt uterum på befintligt tralldäck. Han har föreslagit att gjuta armerade betongsträngar (eller limpor) istället för plintar.

Strängarna kommer gjutas längs med uterummets hela . Isolera golv i uterum som står på plintar. Bilder på plintar till uterumRapportera bilderTack för dina kommentarer. Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden.

Det finns en rad alternativ när det gäller grund till uterum. Murad eller gjuten stödmur med träbjälklag 3. I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. En plintgrund är en grund som består av plintar. Makadammet ser till att plinten inte trycks upp av frost.

Upprepa denna procedur tills alla plintar kontrollerats och justerats. Avståndet mellan plintar ska vara max meter. Marken ska vara grävbar för placering av plintar.

Ett bra val för vinterträdgård är att gjuta grund i uterum som ska stå direkt på marken. Jag ska bygga ett uterum i sommar som ska stå på plint. Jag har lerjord vilket kanske inte är helt optimalt med tanke på risken för tjälskutning, (östergötland) men . När vi gjorde vårt uterum byggde vi på befintlig altan,den står på plintar. Vi isolerade underifrån la isolering mellan reglarna och täckte med . Oavsett typ av jordmån ska plinten nå fast underlag. Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–cm, ett mått de flesta färdiga plintar har.

Fri frakt i hela Sverige; Nordens största utbud av uterum och växthus. Det enklaste sättet är att gjuta fast sockeln i plintar så som vi visar på denna sida.