Räkna ut kubik grus

En av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross. Transport- och entreprenadmaskintjänster genom Cliffton och Cliffton . Beräkna hur mycket grus och sten det går åt både i volym och vikt.

Här kan du snabbt räkna ut hur mycket material du behöver till t. Klicka sedan på Räkna så får du svaret i kubikmeter. Kubik är inga problem att räkna ut men när jag pratat med olika grusleverantörer så vill de veta hur många ton de ska leverera. Beräkna mängd stenkross till marksteninläggjun 2010Kubikmeter vs ton –bergskross?

CachadLiknandeAnge mått i centimeter och beräkna önskad mängd Grus i kubikmeter och i ton. Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Bergkross i kubikmeter och i ton. Räkna ut volymen av ett visst föremål, tex en kub eller cylinder.

Här kan du räkna ut ungefär hur mycket material du behöver. Ange materialtyp samt läng bredd och höjd på gropen i formuläret nedan, tryck därefter på . För att en gräsmatta ska utvecklas på bästa sätt behöver den först ett fukthållande lager jord på 20-cm och sedan cm anläggningsjord. Siffran före snedstrecket är det finaste och minsta materialet, efter snedstrecket anger hur många mm den största stenen är. Tänk även på att våra priser är per kubikmeter, eftersom man har lättare att räkna ut hur många kubikmeter man behöver för sitt projekt. Här kan du räkna ut hur mycket material som behövs beroende på läng bredd och.

Här kan du räkna ut hur mycket material som behövs beroende på läng bredd och djup på.

Nordanå Grusterminal Välkommen till Marksten grus och singel. Med Volymberäkning räknar du ut volymen på ett enskilt träd. Här kan du räkna ut volym för rätblock, prisma cylinder.

Missa inte heller våra beräkningsverktyg för vinklar, ytor materialåtgång. Låter Excel räkna ut medelvärdet på höjderna gentemot tänkt schaktbotten och gångrar det. Glöm inte att räkna om priserna på bulkmaterial till anskaffningsvärde i vikt, inte volym. Leverantörer meddelade också ett pris per kubikmeter sand eller grus eller grus.

Innan du börjar lägga själva stenen måste du givetvis räkna ut hur mycket du. En lastbil väger total 1ton med mgrus.