Råspont hyvlad sida

Jag har läst mig till att den hyvlade (släta?) sidan ska vara neråt och den grova sidan uppåt. Råspont som panel på väggarinläggnov 2006vilken sida uppåt för råspont på taket? Råspontinläggaug 2006Slät innomhuspanel? CachadLiknandeRåsponten består av en slätare hyvlad sida och en grövre ohyvlad sida med mer utstickande träfibrer. Den ohyvlade sidan drar lättare på sig mögel och är . Till synliga delar av taksprång som ska målas vänds den rillade sidan nedåt.

Detta motverkar kondens på underlagsspontens undersida vilket i princip är en fördel. Råspont är en typ av bräda av sågat, men ej därefter hyvlat timmer (virke) alltså av trä. På en råspont är virkets en sida alltid slätare än den andra.

För att nå ett bra resultat bör man täcka med underlagspapp då man är klar med första sidan av taket.

Därefter fortsätter man med spikningen av råspont på den . Den gamla råsponten i vårt hus har sågade ytor. Råspont, virke främst till undergolv och. Planhyvlat (släthyvlat) virke, virke med fyra hyvlade sidor. Siffrorna i bilden på nästa sida hänvisar till stammens olika delar.

Råspont, Spontat virke med en flatsida sågad och övriga hyvlade. Råspont kan användas till inbrädning av yttertak.

Figur Övre Vänster: Råspont av furu med rillhyvlad märgsida. Ett underlagstak bestående av råspont, plyfa eller fuktbeständiga. Där den sågade sidan läggs uppåt och den hyvlade nedåt i konstruktionen. Varför skall man lägga råsponten med den hyvlade sidan uppåt? Råspont är brädor som har en sida som är hyvlad – och en sida som är finsågad.

Kan även användas som innertak om man är ute efter ett litet rustikt utseende. Norrlandsvirke innebär mer tätvuxen, mindre . Råspont, eller svall som den även kallas, är en bräda av trä som har en hyvlad flat sida och en finsågad sida. Råspont (kallas också svall) är en bräda av trä som har en hyvlad flat sida och en sida finsågad. Brädan är försedd med not och fjäder (spontade) på . Fyrsidigt hyvla ena sidan rillad för målning och halkskydd. Extra fin grundmålad lucka för takfot och takutsprång i klass G4-2.

Jag valde liggande råspont med hyvlade sidan utåt, lätt att göra rent.