Raychem värmekabel

Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och varmhållning upp till +1°C. Raychem självbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, varmhållning, tankvärme, snösmältning för ramper och takavvattningssystem, .

Värmekabel för frostskydd av rörledningar. Raychem självbegränsande värmekabel för frostskydd av rörledningar. Raychem BTV självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och processtemperaturreglering upp till +65°C. Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och varmhållning upp till +1°C.

Raychem FrostGuard värmekabel för frostskydd av rör: ett enkelt och energieffektivt frostskydd.

Raychem QTVR självbegränsande värmekabel för frostskydd av större rör och varmhållning upp till +1°C Godkänd för explosionsfarliga miljöer. Raychem WinterGard FS värmekabel för frostskydd av rörledningar och varmhållning av fettledningar: ett enkelt och energieffektivt frostskydd. Raychem FMT och FHL värmekabel med konstant effekt för frostskydd och varmhållning upp till +230°C.

T2Rö standardslingor inkl digital termostat och tillbehör. Raychem, Isopa Pyrotenax, Tracer, Thorin Thorin och Accutron tillverkar. Matarkabel för värmekabel i enlighet med elföreskrifterna. FrostGuard – den enkla frostskyddslösningen för dig som vill göra jobbet själv. Denna sats måste användas till varje värmekabel man köper på lösmeter.

Vi söker nu en fältsäljare för vår industriavdelning. För försäljning av värmekabelanläggningar mot processindustrin. ETL FrostGuard Meter + Meter Kallkabel Med StickproppEnkel och säker installation.

Självbegränsande värmekabel i komplett paket.