Säkring propp

Säkring är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska. Propparna sitter i bostadens gruppcentral och är försedda med en liten färgad bricka i . Proppar, smältsäkringar i elcentralen skyddar elanläggningen i händelse av överbelastning eller vid fel i elektriska apparater.

Bor du i ett äldre hus kan du ha ett proppskåp som innehåller säkringar eller så kallade proppar som skyddar elsystem från överbelastning. Då har det med största sannolikhet, en propp gått sönder i ditt elskåp…. Förekommer normalt endast i äldre installationer.

Samtidigt lever de upp till den gamla normen, därav D. Det innebär att de kan användas överallt där man idag har tröga säkringar (gL) Karakteristiken på D kan . Varför har pluppen på säkringarna olika färg? Det är en färgkod som talar om säkringens styrka, hur .

Det viktigaste är att hålla reda på vilken sorts propp, eller säkring som det också heter, man ska ha, säger Hans . När säkringen går har man undvikit en farlig ström eller brandrisk. Om en propp går onormalt ofta kontakta en elinstallatör. I proppskåpet, kan man sätta i en eller ampere propp där?

Porslinsringen för en 10A säkring har alltså för litet hål för att en 16A ska gå . Vi har energisnåla ljuskällor, elinstallationsprodukter samt snygga och praktiska armaturer för gården, villan eller lägenheten. Dock måste man tänka på att vid säkring(propp) måste ledningen ha ett strömvärde överstigande säkringens märkström enligt en speciell tabell .

När du byter säkring ska du läsa på säkringen och i proppskåpet vilken. Proppsäkringarna, som i dagligt tal kallas ”proppar”, i el cen. Man skiljer på snabba eller tröga proppar.

Se till så att du tar ut rätt propp säkring. Eller kanske lite enklare med en tumregel att 10A propp klarar 2200W. A säkringar finns BÅDE som smältsäkring och som automater.