Schaktmassor pris

Aktuella priser för mottagning av schaktmassor, farligt avfall och sand. Försäljning av återvunnet material, dräneringsmakadam och stenmaterial i Malmö, Skåne. Förorenade schaktmassor, förorenad jord mellan KM och MKM skall uppfylla kriterier för inert avfall enligt 2004:1 § §, 100:-, 100:-.

Sida inläggsep 2009Dränering av hus -låter detta rimligt? Hur mycket kostar det att få bort schaktmassorna. CachadRena blöta schaktmassor, lera 2-axl: 15kr, 3-axl: 22kr, 4-axl:. Snö och sopsand mottages till av priset på rena torra schaktmassor.

I malmöområdet kostar deponering av schaktmassor cirka 30kr för. Vi kan vittna om stora geografiska skillnader mellan priser på . Hela projektåtaganden, eller vissa delar av ett objekt, mot fast pris eller .

Vilka materialtyper och priser ni har anges enkelt i annonsen under övrigt. Mottagning av schaktmassor avser jor sten och fyllning som är fria från . Elavfall, interta material, kliniskt avfall, sekretessavfall, livsmedelsavfall, kremering av sällskapsdjur och priser för återvinningscentralen för . Vid mängder överstigande 5årston kontakta Atleverket för rabatterat pris. Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, . Får EJ innehålla annat än jor lera, grus, sten, betong och tegel.

Får EJ innehålla annat än ren sten och sprängt berg. Var gör ni av alla schaktmassor om ni inte har någon plats på tomten att dumpa dem på? Jag jobbar med kantelement och pris betongplatta.

Mottagning av matjord och schaktmassor, asfalt och betong. Mer information och priser – Kontakta oss. Vi bygger hus och har fått pris på 1850ink moms per lass för de extralass vi. Enstaka lass torra schaktmassor lämpliga som konstruktionsmaterial, fritt från större stenar eller.

Allt ingår, välj bara vad du vill slänga i containern så tar vi hand om resten. Som LRF-medlem har du rabatterat pris på denna tjänst från Ragn-Sells. Observera att moms tillkommer på samtliga priser.