Sedumtak göteborg

Sedum är ett populärt och mångsidigt inslag i trädgården med flera. Turf Sedum kan läggas på tak med 0-28° lutning. Kontakta oss för papptak, takarbeten, takläggning, takmontör, duk, sedumtak, takbesiktning, entreprenad i göteborg, borås och trollhättan. CachadLiknandeVeg Tech erbjuder Sedumtak, gröna tak, dagvattenhantering, ängar.

I ett alltmer förtätat Göteborg både planeras det och byggs flera nya bostadsområden. Sverige › Västra Götalands Län › GöteborgCachadSedumtak – papptak, takläggare, takläggning, plåttak, takreparationer, takrenoveringar, plåtarbeten, takomläggningar – företag, adresser, telefonnummer. Ljungs Sedum Entreprenad AB är specialister på sedum och gröna tak.

Ljung, ca mil från Göteborg och ca 5 . Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön. Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än grader. Efter mögelprovtagningen vet vi vilken typ av mögel du har drabbats av, och då är det .