Skorsten plattform

Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Konsol för montering av skorstensplattform. Montering på skorstenen kan göras med hjälp av skorstensband eller om .

Har någon bra tips eller lösningar på problemet med platform till skorsten? CachadIsola Skorstensplattform är en typgodkänd speciell plattform för montering på höga. Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Plattformen är inställbar för olika taklutningar och skorstenshöjder. Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen åldras . Om fallhöjden överstiger meter från skorsten ner till underliggande plan krävs skydd.

Lindab har allt det du behöver för Ditt tak! Skorsten skall förses med stege om skorstenen är högre än meter där man. Vid större skorstenar skall en plattform på minst x m placeras max 5 . Komplett plattform till skorsten med detaljer för montering.