Skyddsstängsel

Skyddsstängsel – industristängsel, skjutgrindar, skyddsstängsel, avlopp, barnstugegrindar, barnstugestängsel, bullerplank, byggstängsel – företag, adresser, . Först till våren kommer det skyddsstängsel längs järnvägen i Holmsjö. När tågen mellan Karlskrona och Emmaboda börjar . Dina moderna industriprocesser är säkra, när ingen annan än behörig personal har åtkomst till företagets maskiner. Böjningar: skyddsstängsel, skyddsstängslet.

Just nu sätts en kilometer av skyddsstängsel upp längs järnvägsspåren i Kristianstad.

Trafikverkets mål att halvera antalet dödsfall på spår . Skyddsstängsel (substantiv), vad betyder ordet skyddsstängsel, dess varianter, böjning och uttal.