Spackla betonggolv

Weber informerar: Tips, råd och beskrivningar för dig som ska spackla eller avjämna golv. Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på .

Vi har billigt golvspackel som håller hög kvalitet, golvspackel som passar många olika typer av golvytor – från betonggolv . Här får du tips om golvspackel och väggspackel när du ska spackla och välja. Det är självutjämnande och skapar m helt plan yta på till exempel betonggolv. Halloj Nere i källaren har vi rum där vi vill ha lagt tarkettgolv, i dagsläget finns inget ovanpå den gjutna betongplattan. Spackla böljande betonggolvokt 2015Spackla betonggolv diffusionsöppet – Sida feb 2015Jämna ut ojämnt spacklat betonggolv? CachadLiknandeI garage, förråd och hobbyrum är det vanligt med betonggolv.

Spackla ut eventuella ojämnheter med golvspackel och slipa när det har torkat.

Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras. Häll ut den färdigblandade spackelmassan på golvet och bearbeta med en tandad spackel. Beakta produktens öppentid för att undvika vallar vid spacklingen.

Användningsområde: gjutning av betonggolv, samt för riktning, ifyllnad och.