Specifik vikt sten

Ronald Hedblad vid Komvux på Gotland har tittat på en produktlista för en leverantör av grus och sand. En utmanande uppgift för intresserade elever är att beräkna vikten av en stor sten i skolskogen eller skogen. Densitet är en dimensionslös enhet som definierar förhållandet mellan tätheten av en sten och vattnets densitet vi vanligtvis, Celsius.

Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Har tyvärr inga mått på stenen men pallgafflarna är 120cm långa så man kan ju jämföra lite med dom! Stenens specifika vikt är kg liter-1. Dess yta är dm= mliter-eller 0mkg-1. Stenen krossas till 10en-kubikcentimeter-stora bitar.

För att fortsätta beräkning och ta reda på det utsågade betongblockets vikt skall volymen räknas om till m(kubikmeter). Anton Lindberg lade stenen i en låda som han ställde undan i källaren för att den.

Det var just den specifika vikten tillsammans med andra data som senare . Densitet är en dimensionslös enhet som definierar förhållandet mellan tätheten av en sten och vattnets densitet vid . Gruset kan säkert någon annan svara på men vikten på grus varierar med. Standardtjocklekar för bänkskivor är 2 3 mm. För köksbänkar och bardiskar rekommenderas minst mm.

För bänkskivor till badrum rekommenderas . Det är svårt att uppskatta den ofantliga storleken av dessa stenar, som finnas.

Enligt en gammal uppslagsbok har granit specifik vikt dvs ton per . Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, dammar mm. Jordens byggstenar består till ca av fast material och till ca av porer. Samtidigt har de en stor specifik yta d v s en stor yta i förhållande till sin vikt.

Serpentinstenar, bergarter huvudsakligen bestående av serpentin och uppkomna genom omvandling av olivinstenar, vilkas olivin. Rekommenderas inte för bordsskivor av sten i köket. Kiilto Sten Kakelskydd med mopp eller duk.